Nhạc Trữ Tình

Vì em Y Thanh
Cánh Thiệp Đầu Xuân Phương Anh Bolero
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Xe Ôm Phi Bằng
Sóng Về Đâu Lệ Quyên
Lối Cũ Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cha Là Tất Cả Phước Lộc
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan