Nhạc Trữ Tình

Tìm lại người xưa Long Nhật - Đăng Anh
Dòng đời Minh Kỳ
Hờn anh giận em remix Dương Bửu Trung - Bích Thảo
Một đời theo Chúa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Thu Sầu Hồng Quyên
Biết Đâu Nguồn Cội Quốc Trung - Marzuz
Xóm Đêm Trương Phi Hùng
Pháo hồng ngày cưới VŨ HẢI - Chế Khanh
Về Quê Từ Như Tài
Lối Về Xóm Nhỏ Thạch Thảo - Vũ Hoàng