Nhạc Trẻ

Một Điều Chưa Nói Hoàng Dũng - 14 Casper
Có Người Vũ Cát Tường
Em Và... Jem - BigT
Đa Đoan Phan Mạnh Quỳnh
Con mèo nghèo Tùng Dương
Cưới Đi 2T - ChangC
Rainy Days Four - Stick
chẳng thể iu ai thật lâu Nhiều Ca Sĩ - Krix
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Theo Em Về Nhiều Ca Sĩ - BARIS
Tết Quê Nhà Lâm Ánh Ngọc