Nhạc Trữ Tình

Đau lắm cũng đành Giang Trường - Châu Kim Kha
Chân Tình Remix Khưu Huy Vũ - Pham Thanh Vu
Đêm cô đơn Hồng Nhung - Quang Dũng
Kiếp Mồ Côi Ngô Diễm My
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Lạy Mẹ Quan Âm Phương Nghi
Hái Hoa Rừng Cho Em Cao Hoài Đông
Tuyết lạnh Ngô Quốc Linh