Nhạc Trữ Tình

Ngày Buồn Quang Linh
Mối Duyên Quê Văn Hương - Hồ Phương Liên
Ngàn Năm Beat Duy Khiêm Ngố
Nhạc Lòng Muôn Thuở Dương Hồng Loan
Ngàn Năm Duy Khiêm Ngố
Lan Và Điệp 4 Trịnh Nam Phương
Tình nghèo có nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
Phận Cơ Hàn Đông Nguyễn