Nhạc Trẻ

A Red Flag Văn Mai Hương
Khoảng Cách Phiến Gỗ Nguyễn Đặng Sony - Tùng LV
Don't Call Me Arius Boiz - Mellow
Anh Tệ Thật Jackie Thắng Nguyễn
Giận Mà Thương Hà Huy Hiếu
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Mưa Lãng Du Lâm Onbi
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05