Nhạc Trữ Tình

Gửi Về Sông La Quốc Quốc
Nhật Ký Đời Tôi Trường Sơn - Ngô Quốc Linh
Công Ơn Cha Mẹ Thích Trung Đạt
Một Đời Đơn Côi Giang Trường - Phi Bằng
Đam Mê Hồng Quyên
Duyên Kiếp Bảo Hưng - Như Hoa
Ôi Ngày Xưa Yêu Dấu Đoàn Việt Phương
Chiếc Lá Thu Đông Đông Nguyễn