Nhạc Trẻ

Cánh Hoa Đêm Đình Nguyên
Cô Ấy Nói Lương Chấn Nam
Người Tình Mùa Đông Đỗ Thành Nghiệp
Chậm Một Phút Trần Đức Hiểu
Về Với Anh Trần Đức Hiểu
Con Đường Màu Xanh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Phát Điên V.A - Teeayz
Anh Không Muốn Làm Người Lạ La Nhật Tiến - Dương Nhất Linh
Do Ý Trời Đức Việt
Hanoï Paris Frisé - Anh Hà