Nhạc Trữ Tình

Một thoáng duyên quê Dương Hồng Loan
Diễm Xưa Đàm Vĩnh Hưng
Cát Bụi Cuộc Đời Diệp Nguyên Linh
Lại Nhớ Người Yêu Kim Thoa (Hoa Hậu)
Đoạn Tuyệt Diệp Nguyên Linh
Nhớ Nhau Hoài Nguyễn Ngọc Sơn - Khánh Bình
Hãy Hỏi Chúa Đi Nguyễn Hồng Ân
Hương tình cũ Lương Tấn Đạt