Nhạc Trữ Tình
Thương mẹ Ngân Tâm
Xin Hướng Về Miền Trung Lưu Nhật Hào - Phi Bằng
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
Chờ Anh Bên Đồi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Mừng tuổi mẹ Hải Dương
Áo mới Cà Mau AnDy Phương
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05