Nhạc Trữ Tình

Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Tình Bơ Vơ Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Phố Hoa Hoàng Châu
Ngày Cưới Em Phương Dung
Tình Bơ Vơ Trung Nhật - Hoàng Luân
Chiều Một Mình Qua Phố Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Sparkling Love nhật minh
Nói với người tình Lâm Hùng - Hồng Quyên
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Bài Không Tên Số 7 Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Đám Cưới Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa Rơi Thềm Vắng Thạch Thảo - Vũ Hoàng