Nhạc Trữ Tình

Đoạn cuối tình yêu Duy Thanh - Lưu Ánh Loan
Tìm Lại Người Xưa Hồng Hạnh Bolero
Xuân Hồng Ân Nguyễn Hồng Ân
Câu Chuyện Đầu Năm Kim Thoa (Hoa Hậu)
Đoản Ca Xuân Đinh Quốc Cường
Nhẫn tâm Hồng Phượng
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Lá Thư Cuối Cùng Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng