Nhạc Trữ Tình
Trên Nhịp Cầu Tre Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Nối Lại Tình Xưa Đông Nguyễn - Lâm Thi
Tình Lạnh. Sơn Hạ
Sa mưa giông Hữu Thọ
Nếu Hai Đứa Mình Ngô Quốc Linh
Giọt Lệ Sầu ploong thiết
Ru Ta Ngậm Ngùi Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân