Nhạc Trữ Tình
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái
Thương Thầm Dương Nghi Đình
Hai Phương Trời Một Nỗi Nhớ Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Bài Tango Dĩ Vãng Ân Thiên Vỹ
Quãng Ngãi Ta Về Đăng Anh - Thủy Hương
Tâm Sự Nàng Xuân Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Duyên Phận Ân Thiên Vỹ