Nhạc Trữ Tình

Lối Về Xóm Nhỏ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mình Chỉ Gọi Tên Nhau Nguyễn Đình Chương
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Chấn Huy
Đèn Khuya Đàm Vĩnh Hưng
Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ - Lưu Phúc Nguyên
Thương nhớ mẹ hiền Hồng Nga - Võ Nam Nhân
Chuyến xe miền Tây Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Mẹ Lê Sang
Thương Về Trà Vinh Hồ Quốc Toàn - Yến Anh