Nhạc Trữ Tình

Tơ Hồng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Thu Sầu Hồng Quyên
Cõi nhớ Thái Sang
Vì đó là em Hữu Thọ
Đôi mắt người xưa Đang cập nhật
Em Vẫn Hoài Yêu Anh Trần Thu Thảo
Duyên Kiếp Phương Thùy - Phước Lộc
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Mẹ Tôi Le Minh Bau
Xuân vạn niên Hồ Hưng Dũng
Ảo Ảnh Quỳnh Như