Nhạc Trẻ
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Hâm Nóng Emily - 1989s Entertainment
Quên Em Đình Tuấn
Nghệ Sĩ Chúc Tết Nhiều Ca Sĩ - Sơn Hạ
Are You With Me? Xhelebi - Aivie
Lời Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Chỉ Là Mơ 5Zone - Nguyên Khánh
Đừng Nói Hà Huy Hiếu
Xa Vắng Bằng Cường