Nhạc Trẻ

Điều Anh Ước Muốn Tran Dang Quang - Doan Minh Vu
Việt Nam Cố Lên Nhiều Ca Sĩ - Isaac Thái
Đông Cuối (Biển Của Hy Vọng) Đức Phúc - Anh Tú Atus
Vì Sao Trong Lòng Tôi Lương Chấn Nam
Chỉ Là Anh Đang Mơ Lương Chấn Nam
Từng yêu Phan Duy Anh
Cảm Ơn Mùa Xuân Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Ép Duyên Nam Anh - Yuni Boo