Nhạc Trữ Tình

Tội tình Đình Phước
Vì đó là em Hữu Thọ
Nhớ Nội Quê Xa Nhật Kim Anh
Gọi Đò Lâm Hoàng Nghĩa
Mong chờ Đông Dương
Thuong Tham Dương Ngọc Thái
Café Ruộng Trường Sơn
Em Gái Miền Tây (Live) Lê Quốc Bằng Chương
Đôi Bờ Cách Biệt Đào Phi Dương - Bình Mập
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hồng Nhan Lê Sang