Nhạc Trẻ

Tuyết Chưa Tan Lương Chấn Nam
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Túp Lều Vàng Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Tương Phùng (Ballad) Lương Chấn Nam
Ăn Sáng Nha (Original Ver.) Suni Hạ Linh - Erik
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Tuổi Thơ Còn Mãi Lương Chấn Nam
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Cánh Hồng Phai Hồ Quang Hiếu
Tuổi 23 Ngô Lan Hương