Nhạc Trữ Tình
Xa Em Ky Niem Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy
Nhạt nắng Anh Thư Nguyễn
Con Vững Tin Nơi Ngài Linh Mục Quang Lâm
Lối Về Xóm Nhỏ Phạm Anh Thư
Tâm Sự Ngày Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
Số Nghèo Bảo Trung
Duyên Kiếp Quốc Đại
Tình Phụ Tử Duy Cường Bolero
Giã Từ Le Minh Bau - Nhật Bình
Tình Phụ Tử Ngọc Sơn