Nhạc Trữ Tình

Mãi Tìm Nhau Trần Xuân - Hồng Quyên
Phục Sinh Tôi Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Liên Khúc Thất Tình Hoàng Minh Thắng
Xa em gái quê Đông Phương Bảo
Tủi phận Lương Tấn Đạt
Tơ Tằm Hồng Quyên
Chợ mới Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
Làm Sao Con Hiểu Hết Linh Mục Quang Lâm