Nhạc Trữ Tình

Biển Nhớ Lân Nhã
Thiệp Hồng Báo Tin Hương Ngọc Vân
Xin Thời Gian Qua Mau Hương Ngọc Vân
Tím Cả Rừng Chiều Hương Ngọc Vân
Qua Lối Nhỏ Hương Ngọc Vân
Trăng Hờn Tủi Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Duyên phận Kim Ny Ngọc
Tình Nhớ Thiên An - Lệ Hồng