Nhạc Trữ Tình

Màu Hoa Bí Mỹ Hạnh Bolero
Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cõi Nhớ Như Nguyệt
Đồi Thông Hai Mộ Mai Tuấn - Lâm Bảo Phi
Sầu Tím Thiệp Hồng Lê Tiến Ngọc
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh
Con Mãi Thuộc Về Chúa Linh Mục Quang Lâm
Đời Người 3 Dương Nghi Đình
Hạ Thương Kim Thoa (Hoa Hậu)