Nhạc Trữ Tình
Tuổi nàng 15 Lê Hoàng Nhi
Éo Le Cuộc Tình Mai Thiên Trang
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Lạy Phật Dược Sư Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Người Đàn Bà Cũ Lê Phương Bình
Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Chồng yêu Châu Minh
Nhớ nhau hoài Lâm Nhật Hùng
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại