Nhạc Trữ Tình

Chuyện Vườn Sầu Riêng Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Bạc Bẽo Khang Lê
Bước Ngài Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
Cha Đàm Vĩnh Hưng
Em Hiểu Không Hồ Quang Ngọc
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm
Nàng Hát Sơn Hạ
Anh Ba Khía Đan Trường