Nhạc Trữ Tình

Mẹ Quan Âm Hiển Linh Đinh Kiến Văn Fortune
Mừng Tuổi Mẹ Ngô Quốc Linh
Tình Theo Bến Đỗ Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Mồ côi Dương Ngọc Thái
Hai Lối Mộng Ân Thiên Vỹ
Quê Hương Thanh Hoa
Người Ngoài Phố Đàm Vĩnh Hưng
Hoa sứ nhà nàng Hải Dương
Tình Nhân Hồng Phượng - Tuấn Quang