Nhạc Trữ Tình

Mình ơi Diễm Quỳnh
Mình Ơi Tuyết Vân Hà
Tình cha VŨ HẢI
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Lan Và Điệp 4 Đông Nguyễn
Đừng nhắc chuyện lòng Lương Tấn Đạt
Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
Đoản xuân ca Bích Phượng - VŨ HẢI
Trai Tài Gái Sắc Hồng Phượng - Long Hồ
Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm