Nhạc Trẻ

Thời Gian Mang Em Đi Nhiều Ca Sĩ - Henry
Ừ! Em Xin Lỗi Nhiều ca sĩ
Chỉ Vậy Thôi (Organ) Lương Chấn Nam
Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời Lương Bích Hữu - Ngô Kiến Huy
Đau Quá Super T
Em Thật May Mắn Nguyễn Hữu Thành
Kẹo Bốn Mùa Ân Ngờ - Zer Nguyễn