Nhạc Trữ Tình
Lạnh Trọn Đêm Mưa Duy Cường Bolero
Đêm Tóc Rối Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà
Con Đường Xưa Em Đi Mỹ Hạnh Bolero
Đèn Khuya Đàm Vĩnh Hưng
Mưa Rừng Duy Cường Bolero
Chờ Người Mỹ Hạnh Bolero
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
Xuân xa mẹ Giang Anh Kỳ
Dù Anh Nghèo Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
Người Ngoài Phố Mỹ Hạnh Bolero
Bài Ca Ngày Vu Quy Cao Sỹ Hùng
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Duy Cường Bolero