Nhạc Trữ Tình

Người Thương Kẻ Nhớ Hồng Hạnh Bolero
Đàn Ông Phi Bằng
Gõ Cửa Trái Tim Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Thương Lắm Cà Mau Cao Hoàng Nghi - Hồng Phấn
Giọt lệ đài trang Hoàng Mập - Việt Hương
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
Đoạn Tuyệt Bảo Hưng - Như Hoa
Bản Tình Cuối Lưu Chí Vỹ