Nhạc Trữ Tình

Tân Cổ Quán Nửa Khuya Châu Thanh - Lâm Bảo Phi
Thân Phận Lưu Trúc Ly
Ảo ảnh Chung Tử Lưu - Khả Tú
Lạy phật Quan Âm Dương Đình Trí - Tốp ca
Đổi Thay Lâm Hoàng Nghĩa
Lưu Bút Ngày Xanh Võ Hoàng Lâm
Duyên Phận Lưu Trúc Ly
Cánh Thiệp Đầu Xuân Nhiều Ca Sĩ - Võ Hoàng Lâm
Chuyện Tình Người Mang Tên Phượng Hồng Phượng - Võ Hoàng Lâm
Dù Anh Nghèo Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Yêu Một Mình Nguyễn Thành Viên