Nhạc Trữ Tình

Nhớ Ngoại Phi Bằng
Của Lễ Cậy Trông Nguyễn Hồng Ân
Dù Anh Nghèo Đàm Vĩnh Hưng - Hà Vân
Yêu Thầm Nguyễn Hồng Ân
Thằng Hai Xa Xứ Phi Bằng - Lâm Thiên Bảo
Xóm Đêm Diễm Thùy
Kẻ Xa Nhà Phi Bằng