Nhạc Trữ Tình

Ngày Còn Anh Bên Tôi Hồng Hạnh Bolero
Thu Ca Giang Hồng Ngọc
Liên khúc 2 Sơn Hạ
Trái mồng tơi Ngọc Châu
Kẻ trắng tay Nguyễn Ngọc Sơn
Nhớ Nhau Hoài Nguyễn Ngọc Sơn - Khánh Bình
Mong Chờ Hồng Quyên
Em về kẻo trời mưa Nguyễn Ngọc Sơn
Chút Kỷ Niệm Buồn Nguyễn Thành Viên
Cái duyên cái nợ cái tình Nhã Phương - Hồ Quang Lộc