Nhạc Trẻ

Đi Để Trở Về Mashup Phan Mạnh Quỳnh - Soobin Hoàng Sơn
Dòng Sông Buồn Bằng Cường - Phát Tô
Sunday Morning August - Dempty
Make My Day Beat Rhmsey - Kayay
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Mùa Thu Năm Ấy Hồ Trung Dũng