Nhạc Trẻ

Anh Tới Ngay Minh B - Hasted
Ngày Đen trắng Magazine - Huỳnh Tú
Uy Tín JIREN K
Duyên Lỡ Ai Ngờ (Beat) Vũ Phan Dương Ninh
Thật Ra Là Bách Neul
Where Are You Nhiều Ca Sĩ - Minh Thuận
Vẫn Yêu Trung Tự
Đèn Trời Phan Mạnh Quỳnh
Vậy Đi anh Phúc
Sắp 30 Color - Anh Koo