Nhạc Trữ Tình

Em yêu tuyệt vời Dương Ngọc Thái
Đêm Huyền Diệu Nguyễn Hiền
Giã Từ Khưu Huy Vũ
Bông Hồng Cài Áo Lâm Chấn Huy
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Anh Hãy Về Đi Nhiều ca sĩ
Chờ Đông Vũ Hoàng
Ngày Buồn Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Khi Đã Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Ta đã từng yêu Nguyễn Đình Chương