Nhạc Trữ Tình

Đèn Khuya Bé Phạm Anh Thư
Mùa Mưa Đi Qua Quỳnh Như
Áo Tím Bên Đời Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Lạy Phật Dược Sư Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Bông Mua Tím Dương Nghi Đình
Tiễn Một Người Đi Khánh Duy Khương