Nhạc Trữ Tình

Trăm nhớ ngàn thương Quách Tuấn Du - Như Ý
Túy ca Trịnh Nam Phương
Lk Song Dương Dương Ngọc Thái - Dương Hoàng Phúc
Ảo ảnh Thanh Thảo - Quang Dũng
Đò qua bến sông Cẩm Ly - Nguyễn Kha Thi
Tiền Thắng Tình Thua Thảo My - Phương Tử Long
Trước bàn thờ Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang