Nhạc Trữ Tình

Hương Tình Cũ Trương Phi Hùng
Mắt Lệ Cho Người Trương Phi Hùng
Thương Hoài Ngàn Năm Hương Ngọc Vân
Chiều Mưa Biên Giới Trương Phi Hùng
Đắp Mộ Cuộc Tình Hồng Hạnh Bolero
Tâm Về Chánh Đạo Trương Phi Hùng
Hương Sơri Bảo Trung
Nhạt nắng Giáng Tiên
Tím Cả Rừng Chiều Hương Ngọc Vân
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
Nợ Trăm Năm Nguyễn Hồng Ân