Nhạc Trẻ
Sau 3 Năm Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Like This Like That Tóc Tiên - Tlinh
Sao Anh Không Nhận Ra Dương Thuỳ Linh
Là Vì Ai Minh Hằng
Dù Đã Có Quang Vinh - Thảo Trang
Vài Dòng Hồi Âm Trần Đức Hiểu
Quan Hop Nhiều Ca Sĩ - Sony Tran
Ring Ring Love Xám - RubyV
Nghe Em Thịnh Suy
Tình Ca Trọng Hiếu