Nhạc Trữ Tình

KIẾP NÀO HƠN Việt Linh
Đón Xuân Linh Mục Quang Lâm
Như Cánh Vạc Bay Đàm Vĩnh Hưng
Đời Nghèo Trương Phi Hùng
Nào Ngờ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường
Ảo ảnh Ngọc Liên - Hồ Trung Dũng