Nhạc Trữ Tình

Hai Lối Mộng Diễm Thùy
Màu Mắt Nhung Lê Anh Dũng
Chuyện Hẹn Hò Tuyết Nhung - Trường Sang
Tủi phận Giang Anh Kỳ
Một Cõi Đi Về Thiên An - Lệ Hồng
Thói Đời Trường Lê
Nỗi lòng Khang Lê
Khi đời trắng tay Vân Quang Long
Đắp Mộ Cuộc Tình Quách Thành Phú
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Đông Dương - Mai Lệ Quyên