Nhạc Trữ Tình

Thuốc Giảm Đau Đoàn Việt Phương
Nhạt Nắng Diệu Thắm
Bội bạc Hoàng Hải Đăng
Kiếp Nghèo Hoàng Ái My
Trách ai vô tình Lý Diệu Linh
Nàng Thơ Xứ Huế Trần Nguyên Thắng
Tình ca đã qua 12 Nguyễn Đình Chương
Tìm Em Quốc Quốc
Nỗi Buồn Hoa Phượng Đoàn Việt Phương
1001 Đêm Sân Si Đinh Kiến Văn Fortune