Nhạc Trữ Tình

Chùa Tôi Diệu Đan
Phận Buồn Con Gái Hương Ngọc Vân
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Ngọc Kiều Oanh
Nhành Mai Xuân Huỳnh Thái Sang
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Thầm yêu Quách Sỹ Phú
Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
Tình Vỡ Alex Châu