Nhạc Trữ Tình

Căn Nhà Màu Tím Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Một Ngày Qua Nguyễn Hoàng Nam
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Lạy Phật Quan Âm Ngô Quốc Linh
Sầu Lẻ Bóng Ngô Quốc Linh
Hôn Lễ Quốc Quốc
Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
Thương Thầm Dương Nghi Đình
Tình người miền Trung Khánh Duy Khương