Nhạc Trẻ

Championz Cường Seven - Mr.a
Yếu Đuối Trần Đình Tôn
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Nói Với Em Nhiều ca sĩ
Bước Qua (Ver. 2) Thủy Tiên - Tony Việt