Nhạc Trữ Tình

Về Quê Ngoại Văn Hương
Nếu Xuân Này Vắng Anh Dương Hồng Loan
Công Ơn Cha Mẹ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lk Giọng ca dĩ vãng Trần Xuân - Đông Nguyễn
Bình minh nhớ em Lâm Nhật Hùng
Trước bàn thờ Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang
Người thương kẻ nhớ Đông Dương - Hồng Phượng
Trót đã yêu em Lưu Ánh Loan - Hoàng Vĩnh Nam
Tình nghèo có nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
Một Đời Con Gái Tina Ngọc Nữ
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như