Nhạc Trẻ

Đợi Thủy Tiên - Đại Nhân
Thức Dậy Dat - DNG
Dù Em Đã Đi Ân Khải Minh
Bờ Vai Hay Bờ Vực Phạm Quỳnh Anh - HamLet Trương
HURT LIKE HELL Skrtturn - KhoaLil
Là Em Đó Mr A - Văn Mai Hương
Sorry DanDee - NT.
Người Dưng Ơi MiA - Lăng LD