Nhạc Trẻ

Dù Khóc Một Dòng Sông Thùy Chi - Mai Tiến Dũng
Fmaj9/E Minh Tốc - Lam
Người Khóc Cùng Anh Hồ Quang Hiếu
Nói Đi Là Đi Phạm Quỳnh Anh
Nhớ Lê Hiếu - Tiêu Châu Như Quỳnh
Bên Anh Đêm Nay Binz - JC Hưng
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2 Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Bờ Vai Hay Bờ Vực Phạm Quỳnh Anh - HamLet Trương
HOLD MY HAND Poll - TDY